Cả năm qua, đầu óc luôn bộn bề với việc Vợ con, tôi đã cảm thấy mình già đi, đó là điều mà chưa bao giờ tôi nhận thấy. Lễ quan thầy năm nay cũng bởi lý do trên tôi đã không thể rành nhiều thời gian cho công việc Giáo xứ, đặc biệt là việc tổ chức Buổi văn nghệ trào mừng.

Tuy vậy, tôi cũng không thể thiều mặt trong vai trò những người tổ chức hôm đó. Quê hương tôi đã quen với một MC hài hước, cùng những câu dẫn ấn tượng, không ai khác chính tôi. Vì vậy tôi cũng không thể thiều mặt trong chương trình quan trọng này, dù không phải là người dẫn chương trình chính, nhưng sự xuất hiện trong ít phút với phần câu hỏi đã khiến cho bao người cảm thấy nao lòng với những nụ cười lớn.Advertisements