Chín mươi tuổi người đời gọi thượng thọ

Còn chúng con gọi đó mùa xuân

Yêu thương chăm sóc Cầu nguyện

Chúa yêu Bà ban tặng cho

Sáu người con và đàn cháu hiếu

Yêu thương nhau làm thành mùa xuân

Để đền đáp những ngày nuôi dưỡng

Từ bàn tay trai sạm nhăn nheo

Từ vai gầy gánh nặng nuôi con

Ngày tháng đó chúng con đâu biết

Đã làm Bà them buồn lo âu

Mùa xuân này Bà được chín mươi

Tụ họp nơi đây chúng con một long

Hứa nguyền rằng mãi mãi yêu thương

Để mùa xuân sau bà không buồn nữa

Và mãi mãi Bà là mùa xuân

Advertisements